คณะผู้บริหาร

 

ผศ.ดร.จักกริช พฤษการ

Mister Chakkrit Preuksakarn

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตกำแพงแสน 

 

 


 

นาย อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ

Mister Ugrit Manujantarat

ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
 

นางสาวมัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล

บรรณารักษ์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้


 


 

  • Hits: 8195

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน

จังหวัด นครปฐม 73140 

โทร. 034-352332 ,034-351401 ,034-351884

hotline สายด่วน 0982681569

© Design LIBKPS. All rights reserved. Powered by สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้