เครื่องคอมพิวเตอร์ Laptop 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ขอใช้บริการ ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการโสตทัศนวัสดุ ชั้น 3 อาคาร 2

หากชำรุด สูญหาย หรือเกิดปัญหา แจ้งเจ้าหน้าที่ในทันที

โทร.094-4563337

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน

จังหวัด นครปฐม 73140 

โทร. 034-352332 ,034-351401 ,034-351884

hotline สายด่วน 0982681569

© Design LIBKPS. All rights reserved. Powered by สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้