ปฏิทินเวลาทำการเดือนมิถุยายน

เวลาทำการ

 • จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

 • เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
 • One Search  Keyword Title Author  ค้นหาทรัพยากรทุกประเภทในห้องสมุด มก.บ รวมห้องสมุดคณะ ห้องสมุดทุกวิทยาเขต และฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ
 • KU Library Catalog

   


     
  Search for books, journals, articles, media, and more
 • KU+ : Search Other Thai Libraries


  Keyword Title Author  ค้นจุดเดียวได้ทรัพยากรห้องสมุด มก. ทั้งหมด และทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศ ทั้ง 15 สถาบัน โดยสามารถขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านช่องทางนี้Easy way to search for all KU Library Catalog and 15 Thailand university libraries, and access to InterLibrary Loan (ILL) service


NEWS & Event  (Update!)

แนะนำหอประวัติ มก.กพส.

บริการของเรา


Time & Events

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน

จังหวัด นครปฐม 73140 

© Design LIBKPS. All rights reserved. Powered by สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้