ปฏิทินเวลาทำการเดือนมีนาคม

เวลาทำการ

 • จันทร์-ศุกร์ 8.30-20.00 น.

 • เสาร์ 9.00-17.00 น.

 • อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ปิดทำการ 
 • One Search  Keyword Title Author  ค้นหาทรัพยากรทุกประเภทในห้องสมุด มก.บ รวมห้องสมุดคณะ ห้องสมุดทุกวิทยาเขต และฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ
 • KU Library Catalog

   


     
  Search for books, journals, articles, media, and more
 • KU+ : Search Other Thai Libraries


  Keyword Title Author  ค้นจุดเดียวได้ทรัพยากรห้องสมุด มก. ทั้งหมด และทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศ ทั้ง 15 สถาบัน โดยสามารถขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านช่องทางนี้Easy way to search for all KU Library Catalog and 15 Thailand university libraries, and access to InterLibrary Loan (ILL) service


NEWS & Event  (Update!)

แนะนำหอประวัติ มก.กพส.

บริการของเรา


Time & Events

ช่องทางเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศใหม่

ท่านสามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ให้กับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140 โทร.034-351401, 034-352332 โทรสาร 034-351884

© Design LIBKPS. All rights reserved. Powered by สำนักหอสมุด กำแพงแสน