ปฏิทินเวลาทำการ เดือนกรกฎาคม 2024

   เวลาทำการ 

ช่วงเปิดภาคการศึกษา

 • วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30-20.00 น.
 • วันเสาร์ 9.00-17.00 น.
 • อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
 • One Search  Keyword Title Author  ค้นหาทรัพยากรทุกประเภทในห้องสมุด มก.บอกรับ รวมห้องสมุดคณะ ห้องสมุดทุกวิทยาเขต และฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ
 • KU Library Catalog

   


     
  Search for books, journals, articles, media, and more
 • KU+ : Search Other Thai Libraries


  Keyword Title Author  ค้นจุดเดียวได้ทรัพยากรห้องสมุด มก. ทั้งหมด และทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศ ทั้ง 15 สถาบัน โดยสามารถขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านช่องทางนี้Easy way to search for all KU Library Catalog and 15 Thailand university libraries, and access to InterLibrary Loan (ILL) service


NEWS & Event  (Update!)

แนะนำหอประวัติ มก.กพส.

บริการของเรา


Time & Events

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน

จังหวัด นครปฐม 73140 

โทร. 034-352332 ,034-351401 ,034-351884

hotline สายด่วน 0982681569

© Design LIBKPS. All rights reserved. Powered by สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้